Phim Lu-ca

Phim này là theo sách Lu-ca. Phim được chia ra làm 15 phần và chúng được kể ra như dưới đây (nhắp vào hình tam giác xanh), xem trong điện thoại (nhắp vào hình điện thoại) hoặc đút vào máy vi tính của bạn để xem sau (nhắp vào đĩa đỏ).