Phim Sáng Thế Ký

Phim này là theo sách Sáng Thế Ký. Phim được chia ra làm 18 phần và chúng được kể ra như dưới đây (nhắp vào hình tam giác xanh), xem trong điện thoại (nhắp vào hình điện thoại) hoặc đút vào máy vi tính của bạn để xem sau (nhắp vào đĩa đỏ).