Ju̠m Mơak Pơ Anơ̆m Lơhră Plơi Jơrai

Anai jing sa anih añĭng jing anih ƀing Jơrai dưi rai kiăng kơ tŭ mơak hơdôm gơnam amăng tơlơi pơhiăp Jơrai. Hơmâo bơnăh pơkŏn dơ̆ng mơ̆n jing anih ih dưi hơduah ƀuh khul sŏp hră, phim hăng gơnam mă hiăp pioh trŭn ƀơi djeo. Ih dưi hơduah ƀuh bơnăh hơnăl tuč "Tơlơi Čih Jơrai" pơblang boh hră alphabet tŭ yua laih pơanai laih anŭn ih dưi lưh mŭt hră pơblang ƀu pơhoăč kơ khô̱ng boh hră khŏmphiu ƀing gơmơi yua laih (Kơti̱t bĕ pơanai kiăng nao pơ bơnăh anŭn).

Hiư̆m ƀing gơmơi dưi pơjing kơ anơ̆m lơhră plơi anai kiăng kơ djru kơ ƀing Jơrai hiam hloh lĕ?

Tơdah ih kiăng tơña, pơpha tơlơi pơmĭn ƀôdah pơhiăp pơtrŭt djru, rơkâo pơthâo kơ kâo bĕ hăng tơlơi kơti̱t ƀơi Mơit gơmơi khul tơlơi pơhiăp djru ƀôdah khul tơlơi tơña gah yŭ anai. Kâo či pioh tơlơi laĭ glaĭ pơanai kơ ih kiăng kơ đŏk yơh.

Tŭ mơak bĕ anơ̆m lơhră plơi ta.

Mr. Siu

Jorai house.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.