Boh Hiăp Ơi Adai

Anai jing Boh Hiăp Ơi Adai hơmâo yua laih lu mơnuih kiăng kơ čih tơbiă, kiăng kơ mơnuih mơnam ta dưi đŏk hăng ƀuh hơdră tơlơi pơklaih Ñu pha brơi. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 anet anŭn kiăng kơ lưh mŭt.

Thumbnail image