Phim Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn

Widiô anai đuaĭ tui hăng sŏp hră Tơlơi Čơdơ̆ng Phŭn. Ñu pơpha amăng 18 črăn laih anŭn gơñu tŭ čih trŭn gah yŭ anai. Ih dưi lăng ƀơi khŏmphiu ih ră anai (kơtĭt bĕ ƀơi rup klâo bơnăh mơtah), lăng ƀơi phôn ih (kơtĭt bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt djă widiô anŭn amăng phôn ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơtĭt bĕ ƀơi plăk mriah anŭn).

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.