Copyright

Kiăng kơ thâo lu hloh kơ bơnăh anai, čih imel bĕ: info@hramjorai.com

Tơdah ƀu pơrơđah pơthâo, tơlơi dưi pơhră kơ abih bang gơnam dŏ gah yŭ kơ Jơrai Bible Association