Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai

Anai jing Phim Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai, pơruai kơ tơlơi ră ruai kơ tơlơi pơgop pơlir Ơi Adai hăng ƀing ană plơi Ñu. Tơlơi ră ruai anai pơpha amăng 12 črăn laih anŭn gơñu tŭ čih pơrơđah gah yŭ anai. Ih dưi lăng widiô anai ƀơi khŏmphiu ră anai (kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng mơtah), lăng widiô anŭn amăng phôn ih (kơti̱t bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt djă widiô anŭn amăng khŏmphiu ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơti̱t bĕ ƀơi rup plăk mriah).

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.