Tơlơi Čih Jơrai

Đŏk hăng čih tơlơi Jơrai năng ai jing phrâo kơ ih. Ƀơi bơnăh anai ƀing gơmơi hơmâo đơđa gơnam yua hăng khul kŭm ia pur gah yŭ anai. 

  • Đŏk hăng čih tơlơi Jơrai năng ai jing phrâo kơ ih. Ƀơi bơnăh anai ƀing gơmơi hơmâo đơđa gơnam yua hăng khul kŭm ia pur gah yŭ anai.  ► Boh-Hră Jơrai
  • Hiư̆m kiăng kơ đŏk tơlơi Jơrai - Anai pha brơi tơlơi pơblang kơ boh hră Jơrai hăng tơlơi hơmutu kơ rĭm dơnai. Ih dưi lưh mŭt kơmư̆ anai hăng kơtĭt ƀơi anai kiăng kơ lăng. ► Boh-Hră Jơrai gơmơi yua   
  • Plang Tơčŏh Khŏmphiu Jơrai - Anai jing plang ih dưi lưh mŭt pơ khŏmphiu ih, tui anŭn ih dưi tơčŏh tơlơi Jơrai.   
  • Hiư̆m kiăng kơ tơčŏh tơlơi Jơrai - Anai jing tơlơi pơblang hiư̆m kiăng kơ tơčŏh tơlơi Jơrai sơhră tŭ-ư.
small-P3292930.JPG

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.