Tơlơi Čih Jơrai

Khul lưh mŭt: 

Đŏk hăng čih tơlơi Jơrai năng ai jing phrâo kơ ih. Ƀơi bơnăh anai ƀing gơmơi hơmâo đơđa gơnam yua hăng khul kŭm ia pur gah yŭ anai. 

  • Đŏk hăng čih tơlơi Jơrai năng ai jing phrâo kơ ih. Ƀơi bơnăh anai ƀing gơmơi hơmâo đơđa gơnam yua hăng khul kŭm ia pur gah yŭ anai.  ► Boh-Hră Jơrai
  • Hiư̆m kiăng kơ đŏk tơlơi Jơrai - Anai pha brơi tơlơi pơblang kơ boh hră Jơrai hăng tơlơi hơmutu kơ rĭm dơnai. Ih dưi lưh mŭt kơmư̆ anai hăng kơtĭt ƀơi anai kiăng kơ lăng. ► Boh-Hră Jơrai gơmơi yua   
  • Plang Tơčŏh Khŏmphiu Jơrai - Anai jing plang ih dưi lưh mŭt pơ khŏmphiu ih, tui anŭn ih dưi tơčŏh tơlơi Jơrai.   
  • Hiư̆m kiăng kơ tơčŏh tơlơi Jơrai - Anai jing tơlơi pơblang hiư̆m kiăng kơ tơčŏh tơlơi Jơrai sơhră tŭ-ư.

small-P3292930.JPG