Bơnăh-Phŭn

Ju̠m-mơak pơ Anơ̆m Lơhră Plei Jơrai

Anai jing sa anih-añĭng jing anih ƀing Jơrai dưi rai kiăng kơ tŭ-mơak hơdôm gơnam amăng tơlơi pơhiăp Jơrai. Hơmâo bơnăh pơkŏn dơ̆ng mơ̆n jing anih ih dưi hơduah-ƀuh khul sŏp-hră, phim hăng gơnam mă hiăp listed down the side. Ih dưi hơduah-ƀuh bơnăh hơnăl-tuč "Tơlơi Čih Jơrai" pơblang boh-hră alphabet tŭ yua laih pơanai laih anŭn ih dưi lưh-mŭt hră pơblang ƀu pơhoăč kơ khô̱ng boh-hră khŏmphiu ƀing gơmơi yua laih (Kơti̱t bĕ pơanai kiăng nao pơ bơnăh anŭn).

Hiư̆m ƀing gơmơi dưi pơjing kơ anơ̆m lơhră plei anai kiăng kơ djru kơ ƀing Jơrai hiam hloh lĕ?

Tơdah ih kiăng tơña, pơpha tơlơi pơmĭn ƀôdah pơhiăp pơtrŭt djru, rơkâo pơthâo kơ kâo bĕ hăng tơlơi kơti̱t ƀơi Mơit gơmơi khul tơlơi pơhiăp-djru ƀôdah khul tơlơi tơña gah yŭ anai. Kâo či pioh tơlơi laĭ-glaĭ pơanai kơ ih kiăng kơ đŏk yơh.

Tŭ mơak bĕ anơ̆m lơhră plei ta.

Mr. Siu

Jorai house.jpg