Phim Yêsu

Anai jing Phim Yêsu, pơdah kơ tơlơi hơdip Yang Yêsu. Widiô anŭn tŭ  pơpha amăng 61 črăn laih anŭn gơñu tŭ pơrơđah gah yŭ anai. Ih dưi lăng widiô anŭn ƀơi khŏmphiu ră anai (kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo-akiăng mơtah anŭn), kiăng lăng amăng phôn ih (kơti̱t bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt-djă ƀơi khŏmphiu ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơti̱t bĕ ƀơi rup plăk mriah anŭn).

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.