Tân Ước

Đây là bản sao mỗi cuốn sách trong Tân Ước.

Bấm trên nút nhỏ đỏ vuông để tải xuống bản sao có thể in vào trong máy vi tính của quý vị.